اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

بدون تردید، دانش و هنر ارتباطات در کنار اصول و تکنیک‌های مذاکره می‌تواند نقشی اساسی در موفقیت افراد در هر حوزه‌ای باشد.

تقویت دانش و مهارت‌های مذاکره به افراد کمک خواهد کرد تا ارتباطات خود را بهبود داده و بتوانند درآمد یا موقعیت‌های شغلی خود را ارتقاء دهند.

مذاکره ، بازاریابی ، کوچینگ ، فروش ، بیمه عمر ، شبکه فروش

مهمترین عناوین دوره مذاکره و ارتباطات:

دوره جامع اصول و فنون مذاکره برای کلیه سطوح سازمانی ضروری بوده و می‌توان برای صنایع مختلف و بر اساس نیاز کارفرما طراحی و ارائه گردد. این دوره به لحاظ میزان ساعت برگزاری یا تمرکز بر مباحث اختصاصی قابل انعطاف می‌باشد.

عناوین عمومی مذاکره

 • معرفی تعاریف و ساختار اولیه مذاکره و ارتباطات
 • اصول ارتباطات و مخاطب شناسی
 • ابزارهای مذاکره و ارتباط موثر
 • پیش نیازها، بایدها و نبایدهای مذاکره
 • ارتباط با مشتری

اصول پایه‌ای مذاکره

عناوین تخصصی مذاکره

 • تکنیک‌های متقاعد سازی
 • تکنیک‌های اتمام فروش
 • تکنیک‌های جذب مشتری ارجاعی
 • تکنیک‌های مواجهه با رقبا
 • آشنایی با اصول زبان بدن

اصول پیشرفته مذاکره

اطلاعات تکمیلی

دوره

اصول مذاکره

 • مدت دوره
 • مخاطبین دوره
 • محل برگزاری
مدت دوره

مدت زمان پیشنهادی برای دوره اصول مذاکره

 • زمان مورد نیاز برای صنایع تخصصی مانند صنعت بیمه یا فروشگاهی : 32 ساعت
 • زمان مورد نیاز برای آموزش عمومی در شرکت‌ها و موسسات آموزشی : 24 ساعت
 • حداقل زمان مورد نیاز برای کارگاه ارتباطات : 8 - 4 ساعت

"امکان طراحی دوره مذاکره بر اساس نیاز کارفرما"

مخاطبین دوره

مخاطبین دوره اصول مذاکره

 • مدیران ارشد و میانی سازمان
 • مدیران فروش
 • کارشناسان فروش و روابط روایط عمومی

"طراحی دوره اختصاصی برای صنایع مختلف"

محل برگزاری

محل برگزاری دوره اصول مذاکره

 • محل سازمانی اشخاص حقیقی یا حقوقی
 • سمینارها یا همایش‌های تخصصی
 • موسسات آموزشی

"دوره مذاکره بصورت مجازی برگزار نمی‌شود"