دوره‌های آموزشی تخصصی صنعت بیمه

آموزش فروش نمایندگان

در این دوره مروری بر رشته‌های هدف بیمه گر، فروش و مذاکره بصورت عمومی معرفی خواهد شد.

بعد از پایان دوره آنچه نماینده برای شروع و پیشرفت اولیه کسب و کار خود لازم دارد، ارائه خواهد شد.

برای مشاهده سرفصل‌ها و اطلاعات مربوط به دوره، لینک زیر را کلیک کنید.

دوره کوچینگ نمایندگان بیمه

در این دوره ۲ رشته بیمه‌ای هدف بیمه گر، مباحث فروش و مذاکره بصورت تخصصی معرفی خواهد شد.

بعد از پایان دوره علاوه بر مباحث فنی بر تمام مهارت‌های فروش، بازاریابی، مذاکره و تبلیغات مسلط خواهید شد.

برای مشاهده سرفصل‌ها و اطلاعات مربوط به دوره، لینک زیر را کلیک کنید.

بیمه عمر

در این دوره بیمه عمر و سرمایه گذاری بصورت تخصصی معرفی خواهد شد.

بعد از پایان دوره بر مباحث فنی بیمه عمر و سرمایه گذاری با رویکرد فروش در بازار هدف مسلط خواهید شد.

برای مشاهده سرفصل‌ها و اطلاعات مربوط به دوره، لینک زیر را کلیک کنید.

رشته‌های بیمه‌ای

بیمه تکمیلی

در این دوره بیمه درمان تکمیلی بصورت تخصصی معرفی  خواهد شد.

بعد از پایان دوره بر مباحث فنی بیمه درمان با رویکرد فروش و معرفی به بازار مسلط خواهید شد.

برای مشاهده سرفصل‌ها و اطلاعات مربوط به دوره، لینک زیر را کلیک کنید.

بیمه مسئولیت مدنی

در این دوره بیمه مسئولیت مدنی بصورت تخصصی معرفی  خواهد شد.

بعد از پایان دوره بر مباحث فنی بیمه مسئولیت مدنی با رویکرد فروش و معرفی به بازار مسلط خواهید شد.

برای مشاهده سرفصل‌ها و اطلاعات مربوط به دوره، لینک زیر را کلیک کنید.

بیمه آتش سوزی

در این دوره بیمه آتش سوزی بصورت تخصصی معرفی  خواهد شد.

بعد از پایان دوره بر مباحث فنی بیمه آتش سوزی با رویکرد فروش و معرفی به بازار مسلط خواهید شد.

برای مشاهده سرفصل‌ها و اطلاعات مربوط به دوره، لینک زیر را کلیک کنید.