دوره آموزش بیمه آتش سوزی و پوشش‌ها

دوره آموزش بیمه آتش سوزی و پوشش‌ها

بیمه آتش سوزی به عنوان قدیمی‌ترین رشته بیمه‌ای بوده و به لحاظ خسارت نیز یکی از پر چالش‌ترین‌ها شناخته می‌شود و با توجه به قابلیت نفود بالا در بازار و ارائه نرخ‌های فنی توسط شرکت‌های بیمه، تمایل زیادی به عرضه این بیمه‌ نامه توسط بیمه‌گرها و نمایندگان وجود دارد.

دوره آموزش فروش بیمه آتش سوزی و پوشش‌های تابعه، مباحث فنی بیمه‌ نامه را با رویکرد فروش و عرضه در بازار هدف به نمایندگان بیمه ارائه می‌نماید.

بیمه آتش سوزی

مهمترین عناوین دوره آموزش فروش بیمه آتش سوزی:

دوره آموزشی بیمه آتش سوزی با رویکرد فروش طراحی شده و نمایندگان به جنبه‌های فنی و فروش آشنا می‌شوند، همچنین نمایندگان نسبت به اصول ارائه خدمات و ضرورت همراهی بیمه گذاران در زمان حادثه آگاه خواهند شد. این دوره بر اساس ضوابط بیمه مرکزی و روش‌های اجرایی شرکت بیمه گر طراحی و قابل ارائه می‌باشد.

عناوین عمومی آموزش بیمه آتش سوزی

 • آشنایی با تعاریف و مباحث فنی بیمه آتش سوزی – شرایط عمومی و آئین نامه ۲۱
 • بررسی چالش‌های فروش بیمه آتش سوزی
 • نحوه تعیین بازار هدف فروش بیمه آتش سوزی
 • آشنایی با روش‌های جذب و فروش بیمه آتش سوزی

اصول پایه‌ای فروش بیمه آتش سوزی

عناوین تخصصی آموزش بیمه مسئولیت

 • طراحی متن معرفی یا پرزنت بیمه آتش سوزی
 • کارگاه معرفی یا پرزنت بیمه آتش سوزی
 • تکنیک‌ها و الزامات در سررسید و تمدید بیمه آتش سوزی
 • پاسخگویی به سوالات احتمالی و اعتراضات بیمه گذاران

اصول پیشرفته فروش بیمه آتش سوزی

اطلاعات تکمیلی

دوره

آموزش بیمه آتش سوزی

 • مدت دوره
 • مخاطبین دوره
 • محل برگزاری
مدت دوره

مدت زمان پیشنهادی برای دوره آموزش بیمه آتش سوزی

 • زمان مورد نیاز برای نمایندگان شرکت‌های بیمه گر : ۱۶ ساعت
 • حداقل زمان مورد نیاز برای دوره آموزش بیمه عمر : ۸ ساعت

"اصول مذاکره مکمل دوره آموزش بیمه آتش سوزی می‌باشد"

مخاطبین دوره

مخاطبین دوره آموزش فروش بیمه آتش سوزی

 • نمایندگان بیمه
 • مدیران، سرپرستان و بازاریابان فروش بیمه آتش سوزی
 • کارشناسان و علاقمندان فروش بیمه آتش سوزی

"دوره آموزش بیمه آتش سوزی مکمل دوره‌های فنی شرکت‌های بیمه گر و با رویکرد فروش است"

محل برگزاری

محل برگزاری دوره آموزش بیمه آتش سوزی

 • محل شرکت‌های بیمه
 • سمینارها یا همایش‌های تخصصی
 • موسسات آموزشی

"برگزاری دوره آموزش بیمه آتش سوزی بصورت مجازی امکان پذیر است"