ویدیو های آموزشی

موفقیت در کوتاه ترین زمان

نماینده بیمه موفق شو!

تیم سازی پول ساز

kPI چیست؟

وفاداری مرد(قسمت دوم)

وفاداری مرد(قسمت اول)

چطور یک کارمند مناسب انتخاب کنم؟

شرح وظایف کارمند

طنز درد را کم می کند

اثر شناگر

تعیین حقوق برای کارکنان

مشتری ارجاعی

تئوری پنجره شکسته

آفت مذاکره

بده بستون

توهم دانایی

عوامل بحرانی در موفقیت

راه اندازی کسب و کار بیمه

سرویس دیزاین

4 تکنیک مصاحبه موفق

راهندازی کسب و کار بیمه

مزیت رقابتی محصول بیمه عمرسامان

مزیت رقابتی بیمه سامان

نقش آموزش، انگیزش و محصولات نوآورانه در توسعه محصول

ارتباط با مشتریان

5 ویژگی طلایی معرفی حرفه ای

وبینار توسعه کسب و کار نمایندگان بیمه

بیمه تکمیلی گروهی

بیمه تکمیلی سامان

بیمه عمر را به چه کسی و چگونه بفروشیم؟

شرکت های رقیب به ما کمک می کنند

راز واقعی فروش در درون فروشنده

5 عامل مهم برای رهبر شدن

چرا مشتریان نه می گویند؟

بیمه عمر یا بورس

مذاکره حرفه ای تنها یک ارتباط حرفه ای نیست

نماینده بیمه یا نماینده فروش بیمه

3 اقدام کلیدی برای افزایش فروش در مقطع زمانی کوتاه

سقف شیشه ای

نقشه راه برای سازمانت داری؟

سندروم استهکلم

اینرسی استراتژی

قیف فروش

مدعی دانایی

6 اقدام ضروری برای سال 1400