ویدیو های آموزشی

موفقیت در کوتاه ترین زمان

نماینده بیمه موفق شو!

تیم سازی پول ساز

kPI چیست؟

وفاداری مرد(قسمت دوم)

وفاداری مرد(قسمت اول)

چطور یک کارمند مناسب انتخاب کنم؟

شرح وظایف کارمند

طنز درد را کم می کند

اثر شناگر

تعیین حقوق برای کارکنان

مشتری ارجاعی

تئوری پنجره شکسته

آفت مذاکره

بده بستون

توهم دانایی

عوامل بحرانی در موفقیت

راه اندازی کسب و کار بیمه

    می تونم کمکتون کنم؟
    ارسال به واتس آپ