آرشیو برچسب: بیمه عمر

کار گروه بیمه های زندگی

توسط اخبار که در 15 تیر 1402

کارگروه بیمه های زندگی ا انتخاب اعضای کمیسیون بیمه‌های زندگی، معصوم ضمیری، مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگاد بعنوان رئیس کمیسیون بیمه‌های زندگی سندیکای بیمه‌گران انتخاب شدند. به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه‌گران ایران، به دنبال تصمیمات متخذه در جلسه شورای عمومی مورخ 29 خرداد ماه 1402، نسبت به تعیین اعضای کمیسیون بیمه‌های زندگی سندیکای بیمه‌گران، بر […]

    ارتباط در واتس اپ

    teamBuilding

    پاسخ به 7 سوال کلیدی برای تیم سازی در صنعت بیمه